اهنگ فرزند کوچک من - My Little Child - پایگاه فرهنگی و مذهبی الهادی
کد خبر:8581
پ
pic

اهنگ فرزند کوچک من – My Little Child

 دانلود اهنگ فرزند کوچک من ، دانلود اهنگ بچه کوچک من ، دانلود آهنگ جدید احسان یاسین و وهیب نسن ، دانلود ترانه فرزند کوچک من ، دانلود ترانه بچه کوچک من ، دانلود ترانه مای لیتل چیلد ، my little child song download , free download my little child song My little child فرزند […]

 دانلود اهنگ فرزند کوچک من ، دانلود اهنگ بچه کوچک من ، دانلود آهنگ جدید احسان یاسین و وهیب نسن ، دانلود ترانه فرزند کوچک من ، دانلود ترانه بچه کوچک من ، دانلود ترانه مای لیتل چیلد ، my little child song download , free download my little child song

 دانلود اهنگ فرزند کوچک من ، دانلود اهنگ بچه کوچک من ، دانلود آهنگ جدید احسان یاسین و وهیب نسن ، دانلود ترانه فرزند کوچک من ، دانلود ترانه بچه کوچک من ، دانلود ترانه مای لیتل چیلد ، my little child song download , free download my little child song

My little child

فرزند کوچک من

Ehsan Yasin ft. Waheeb Nasan

احسان یاسین و وهیب نسن

Producer : Mohammadreza Nikfar

تولید کننده : محمدرضا نیکفر

Music : Ehsan Yasin

موسیقی : احسان یاسین

Arrangement : Bahman Dehkhoda

تنظیم : بهمن دهخدا

Mixing And Mastering  : Ehsan Saeedi

میکس و مستر : احسان سعیدی

Lyrics : Hesam Hozury , Waheeb Nasan

شعر : حسام حضوری و وهیب نسن

Video : Sohel Mohammadian

فیلم : سهیل محمدیان

 

دانلود در کانال الهادی
 

متن آهنگ فرزند کوچک من :

My little child

If I could hear hey daddy again

کاش میتوانستم دوباره ” سلام بابا” گفتنت را بشنوم

If ever I could see you again

یا اینکه میتوانستم دوباره تو را ببینم

But you’re gone My little child

اما فرزند کوچکم تو دیگر رفته ای

And I’m left here  with a lot of pain

و من اینجا با کوهی از درد مانده ام

we are all the same in our form

همه ی ما انسانها در خلقتمان یکی هستیم

such carnage can’t be divine  norm

و این کشت و کشتار هرگز مورد تایید خاقمان نیست

Isn’t it cited in all the holy books

آیا در تمامی کتاب مقدس گفته نشده که

stick with each other in the storm

در توفان (سختی و بلاها) حامی و پشتیبان یکدیگر باشید

no doubt we see the pain

شکی نیست که ما درد را میبینیم

but not every body’s got feel the same

اما هر کسی آن را یکسان درک نخواهد کرد

sadly we can’t do enough

خیلی دردناک است که کار بیشتری از دستمان ساخته نیست

because upper hands does not hold the pain

چرا که بالا دستان این درد را گردن نمیگیرند

pay attention and learn about it

اما دقت کن و ار آن یاد بگیر

how can we face the pain

که ما چطور با درد روبرو میشویم

took everything away from me

همه چیز را از من گرفتند

except one thing what’s That my name

بجز یک چیز (چه چیزی ؟ ) نام من

I believe in God  I believe Islam will carry on it’s path

من به خدا ایمان دارم و یقین دارم که اسلام به مسیرش ادامه خواهد داد

I believe everyone will unite

ایمان دارم که یک روزی همه با هم متحد خواهند شد

That’s why I’m remaining strong

به همین دلیل است که محکم ایستاده ام

As a Muslim we stand together

به عنوان یک مسلمان کنار یکدیگر می ایستیم

We pray together so pray along

با هم دعا میکنیم پس همراه ما دعا کن

Feel the hate when say what is wrong

احساس نفرت میکنم وقتی آنچه را که غلط است بیان میکنم

Feel the love when you play my songs

عشق را احساس میکنم وقتی که به آهنگ هایم گوش میکنی

Yes

اره

I don’t ever want problems with you

من هیچ وقت نخواسته ام با تو مشکل داشته باشم

If anything I’d rather solve it with you

و اگر مشکلی هست ترجیح می دهم که آن را با تو حل کنم

We’re dealing with racism all around the world

در تمام دنیا با نژاد پرستی درگیر هستیم

It’s becoming a common issue

که در حال تبدیل شدن به یک مسئله ی عادیست

An incident about innocence But notice that every single time there’s

اما متوجه باش هربار که اتفاقی برای بی گناهی رخ می دهد اتفاقی برای بی گناهی رخ می دهد

The Muslim support all the victims killed

این مسلمانا هستند که تمام قربانیان حادثه را حمایت می کنند

Whatever your belief religious

فارغ از هر چیزی که اعتقاد مذهبی توست

Can’t see in the darkest nights

در تاریک ترین شب ها نمی توان چیزی را دید

Can’t breath through the hardest times

در سخت ترین لحظات نمی توان نفس کشید

We get stabbed with sharpest knives

ما با تیزترین چاقوها زخم میخوریم

I can’t deal with the heartless crimes

من نمیتوانم با این جنایات بی رحمانه کنار بیایم

My little child My little child

فرزند کوچک من فرزند کوچک من

What are you famous for?

شهرت تو بخاطر چیست

Don’t be shame for all these mistakes

هرگز از این همه اشتباه شرمگین نباش

Baby when it rains it pours

عزیزم گاهی تمام بلاها و مشکلات به یکباره اتفاق می افتند

We are all the same in our form

همه ی ما انسانها در خلقتمان یکی هستیم

such carnage can’t be divine  norm

و این کشت و کشتار هرگز مورد تایید خاقمان نیست

Isn’t it cited in all the holy books

آیا در تمامی کتاب مقدس گفته نشده که

stick with each other in the storm

در توفان (سختی و بلاها) حامی و پشتیبان یکدیگر باشید

every night I kneel by your bed

هر شب در کنار تخت تو زانو میزنم

but alas you are gone my little bird

ولی افسوس ای پرنده ی کوچک من که در میان ما نیستی

I pray in awe of our lord

من همیشه در محضر پروردگارمان دعا می کنم

My Iman and faith may be restored

تا ایمان و باور من محفوظ بماند

We are all the same in our form

همه ی ما انسانها در خلقتمان یکی هستیم

such carnage can’t be divine  norm

و این کشت و کشتار هرگز مورد تایید خاقمان نیست

Isn’t it cited in all the holy books

آیا در تمامی کتاب مقدس گفته نشده که

stick with each other in the storm

در توفان (سختی و بلاها) حامی و پشتیبان یکدیگر باشید

 

 دانلود اهنگ فرزند کوچک من ، دانلود اهنگ بچه کوچک من ، دانلود آهنگ جدید احسان یاسین و وهیب نسن ، دانلود ترانه فرزند کوچک من ، دانلود ترانه بچه کوچک من ، دانلود ترانه مای لیتل چیلد ، my little child song download , free download my little child song

کلیدواژه : Arrangement : Bahman DehkhodaBut notice that every single time there’sdownload my little child mp3Ehsan Yasin ft. Waheeb Nasanfree download my little child songIf I could hear hey daddy againLyrics : Hesam HozuryMixing And Mastering : Ehsan SaeediMusic : Ehsan YasinMy little childmy little child song downloadProducer : Mohammadreza Nikfartext of my little child songVideo : Sohel MohammadianWaheeb Nasanآغاز اعتکاف در سال 98آیا در تمامی کتاب مقدس گفته نشده که stick with each other in the stormاحساس نفرت میکنم وقتی آنچه را که غلط است بیان میکنم Feel the love when you play my songsاره I don’t ever want problems with youاما دقت کن و ار آن یاد بگیر how can we face the painاما فرزند کوچکم تو دیگر رفته ای And I’m left here with a lot of painاما متوجه باش هربار که اتفاقی برای بی گناهی رخ می دهد اتفاقی برای بی گناهی رخ می دهد The Muslim support all the victims killedاما هر کسی آن را یکسان درک نخواهد کرد sadly we can’t do enoughاهنگ جدید احسان یاسین و وهیب نسنایمان دارم که یک روزی همه با هم متحد خواهند شد That’s why I’m remaining strongاین مسلمانا هستند که تمام قربانیان حادثه را حمایت می کنند Whatever your belief religiousبا هم دعا میکنیم پس همراه ما دعا کن Feel the hate when say what is wrongبجز یک چیز (چه چیزی ؟ ) نام من I believe in God I believe Islam will carry on it’s pathبه عنوان یک مسلمان کنار یکدیگر می ایستیم We pray together so pray alongبه همین دلیل است که محکم ایستاده ام As a Muslim we stand togetherتا ایمان و باور من محفوظ بماند We are all the same in our formتکست اهنگ فرزند کوچک منتکست ترانه بچه کوچک منخیلی دردناک است که کار بیشتری از دستمان ساخته نیست because upper hands does not hold the painدانلود آهنگ جدید احسان یاسین و وهیب نسندانلود آهنگ فرزند کوچک مندانلود اهنگ my little childدانلود اهنگ احسان یاسین و وهیب نسندانلود اهنگ بچه کوچک مندانلود اهنگ صوتی فرزند کوچک مندانلود اهنگ فرزند کوچک مندانلود اهنگ فرزند کوچک من از احسان یاسین و وهیب نسندانلود ترانه بچه کوچک مندانلود ترانه فرزند کوچک مندانلود ترانه مای لیتل چیلددانلود صوتی فرزند کوچک مندر تاریک ترین شب ها نمی توان چیزی را دید Can’t breath through the hardest timesدر تمام دنیا با نژاد پرستی درگیر هستیم It’s becoming a common issueدر توفان (سختی و بلاها) حامی و پشتیبان یکدیگر باشید no doubt we see the painدر سخت ترین لحظات نمی توان نفس کشید We get stabbed with sharpest knivesشهرت تو بخاطر چیست Don’t be shame for all these mistakesشکی نیست که ما درد را میبینیم but not every body’s got feel the sameعزیزم گاهی تمام بلاها و مشکلات به یکباره اتفاق می افتند We are all the same in our formعشق را احساس میکنم وقتی که به آهنگ هایم گوش میکنی Yesفارغ از هر چیزی که اعتقاد مذهبی توست Can’t see in the darkest nightsفرزند کوچک من فرزند کوچک من What are you famous for?ما با تیزترین چاقوها زخم میخوریم I can’t deal with the heartless crimesمتن کامل اهنگ فرزند کوچک منمن به خدا ایمان دارم و یقین دارم که اسلام به مسیرش ادامه خواهد داد I believe everyone will uniteمن نمیتوانم با این جنایات بی رحمانه کنار بیایم My little childمن همیشه در محضر پروردگارمان دعا می کنم My Iman and faith may be restoredمن هیچ وقت نخواسته ام با تو مشکل داشته باشم If anything I’d rather solve it with youهر شب در کنار تخت تو زانو میزنم but alas you are gone my little birdهرگز از این همه اشتباه شرمگین نباش Baby when it rains it poursهمه چیز را از من گرفتند except one thing what’s That my nameهمه ی ما انسانها در خلقتمان یکی هستیم such carnage can’t be divine normو اگر مشکلی هست ترجیح می دهم که آن را با تو حل کنم We’re dealing with racism all around the worldو این کشت و کشتار هرگز مورد تایید خاقمان نیست Isn’t it cited in all the holy booksو من اینجا با کوهی از درد مانده ام we are all the same in our formولی افسوس ای پرنده ی کوچک من که در میان ما نیستی I pray in awe of our lordچرا که بالا دستان این درد را گردن نمیگیرند pay attention and learn about itکاش میتوانستم دوباره " سلام بابا" گفتنت را بشنوم If ever I could see you againکه در حال تبدیل شدن به یک مسئله ی عادیست An incident about innocenceکه ما چطور با درد روبرو میشویم took everything away from meیا اینکه میتوانستم دوباره تو را ببینم But you’re gone My little child
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 20 =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی

قرعه کشی برای نام و نام خانوادگی مذهبی

۳۰ برنده ی ۱۰۰ هزار تومانی

بمناسبت اعیاد شعبانیه

همین الان اسمتو ارسال کن جایزه بگیر

ارسال نام و نام خانوادگی