تاریخ ولادت امام رضا و حضرت معصومه ، شهادت امام جواد سال 99 الهادی
کد خبر:7769
پ
zialghaede

تاریخ ولادت امام رضا و حضرت معصومه ، شهادت امام جواد سال 99

تاریخ ولادت امام رضا (ع) در سال ۹۹ – تاریخ ولادت حضرت معصومه (س) در سال ۹۹ – تاریخ شهادت امام جواد(ع) در سال ۹۹ تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده ذی القَعده یا ذوالقَعده الحرام، یازدهمین ماه از ماه‌های قمری است.این ماه از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است که […]

تاریخ ولادت امام رضا (ع) در سال ۹۹ – تاریخ ولادت حضرت معصومه (س) در سال ۹۹ – تاریخ شهادت امام جواد(ع) در سال ۹۹

تاریخ ولادت امام رضا (ع) در سال 99 - تاریخ ولادت حضرت معصومه (س) در سال 99 - تاریخ شهادت امام جواد(ع) در سال 99

تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده
ذی القَعده یا ذوالقَعده الحرام، یازدهمین ماه از ماه‌های قمری است.این ماه از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است که جنگ در آن حرام است. ذو القعده از قعود و نشستن گرفته شده و از آنجا که اعراب در این ماه از جنگ فرو می‌نشستند، به این نام نامیده‌اند.

مناسبت های مهم ماه ذی القعده :

تاریخ ولادت امام رضا (ع) در سال ۹۹

تاریخ ولادت حضرت معصومه (س) در سال ۹۹

تاریخ شهادت امام جواد(ع) در سال ۹۹

درگذشت حضرت ابوطالب (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت حضرت خدیجه(س) (به قولی) (۱۰ بعثت)
روز دحوالارض بیشتر بدانید

 

تاریخ ولادت حضرت معصومه (س) در سال ۹۹

میلادی:

Monday, June 22, 2020 2020-06-22

قمری:

الاثنین‬، ١ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۱

شمسی:

دوشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

 • ولادت حضرت معصومه(س) (سال ۱۷۳ هجری قمری)
 • بنا بر روایات اخراج حضرت آدم(ع) از بهشت
 • درگذشت حضرت ابوطالب (به قولی) (۱۰ بعثت)
 • درگذشت اشعث بن قیس (سال ۴۰ هجری قمری)
 • درگذشت شریک بن عبدالله نخعی (سال ۱۷۷ هجری قمری)
 • درگذشت حسین نجفی اهری (۲۲ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ هجری قمری)

 

میلادی:

Tuesday, June 23, 2020 2020-06-23

قمری:

الثلاثاء، ٢ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۲

شمسی:

سه شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

 • ولادت سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۵ شهریور ۱۳۲۷ش) (سال
 • هجری قمری)
 • درگذشت محمدجواد انصاری همدانی (۸ اردیبهشت ۱۳۳۹ش) (سال ۱۳۷۹ هجری قمری)
 • درگذشت سید حسن طاهری خرم آبادی (۱۶ شهریور ۱۳۹۲ش) (سال ۱۴۳۴ هجری قمری)

 

میلادی:

Wednesday, June 24, 2020 2020-06-24

قمری:

الأربعاء‬، ٣ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۳

شمسی:

چهارشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

 • درگذشت سید محمد فشارکی (۲۴ اسفند ۱۲۷۷ش) ( سال ۱۳۱۶ هجری قمری)
 • شهادت سید محمد صدر (۳۰ بهمن ۱۳۷۷ش) ( سال ۱۴۱۹ هجری قمری)

 

میلادی:

Thursday, June 25, 2020 2020-06-25

قمری:

الخمیس‬، ۴ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۴

شمسی:

پنج شنبه، ۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

 • درگذشت حضرت خدیجه(س) (به قولی) (۱۰ بعثت)
 • درگذشت شیخ حسین لنکرانی (۱۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ هجری قمری)

 

میلادی:

Friday, June 26, 2020 2020-06-26

قمری:

الجمعه، ۵ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۵

شمسی:

جمعه، ۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

 • درگذشت سید ابن طاووس (سال ۶۶۴ هجری قمری)
 • تولد سید محمدقُلی موسوی هندی نیشابوری مشهور به علامه کنتوری (سال ۱۱۷۴ یا ۱۱۸۸ هجری قمری)

 

میلادی:

Saturday, June 27, 2020 2020-06-27

قمری:

‫السبت‬، ۶ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۶

شمسی:

شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

 • درگذشت ابوالحسن جلوه (۲۰ فروردین ۱۲۷۶ش) (سال ۱۳۱۴ هجری قمری)
 • درگذشت میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (۱۲ اسفند ۱۳۱۱ش)(سال ۱۳۵۱ هجری قمری)
 • شهادت علی قدوسی (۱۴ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ هجری قمری)
 • درگذشت احمد پایانی اردبیلی (۲۶ اسفند ۱۳۷۵ش) (سال ۱۴۱۷ هجری قمری)

 

میلادی:

Sunday, June 28, 2020 2020-06-28

قمری:

الأحد‬، ٧ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۷

شمسی:

یکشنبه، ۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

 • درگذشت محمد اسماعیل فدایی آستانی (سال ۱۲۶۲ هجری قمری)
 • درگذشت میرزا احمد کفایی (۴ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ هجری قمری)

 

میلادی:

Monday, June 29, 2020 2020-06-29

قمری:

الاثنین‬، ٨ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۸

شمسی:

دوشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

 • ولادت سید محمد رضا گلپایگانی (۲۹ اسفند ۱۲۷۷ش) (سال
 • درگذشت ملا محمد حسین فشارکی (۲۳ بهمن ۱۳۱۳ش)(سال ۱۳۵۳ هجری قمری)
 • ولادت سید محمدسعید حکیم (۱۱ بهمن ۱۳۱۴ش)(سال ۱۳۵۴ هجری قمری)
 • درگذشت میرزا عبدالرحیم سامت (۲۴ بهمن ۱۳۷۸ش)(سال ۱۴۲۰ هجری قمری)

 
 

میلادی:

Tuesday, June 30, 2020 2020-06-30

قمری:

الثلاثاء، ٩ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۰۹

شمسی:

سه شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

 • نامه مسلم بن عقیل به امام حسین(ع) (سال ۶۰ هجری قمری)

 

میلادی:

Wednesday, July 1, 2020 2020-07-01

قمری:

الأربعاء‬، ١٠ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۰

شمسی:

چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

 • درگذشت فخرالدین محمد بن حسن بن شهید ثانی (سال ۱۰۳۰ هجری قمری)
 • ولادت محمد مؤمن قمی (۲۲ دی ۱۳۱۶ش) (سال ۱۳۵۶ هجری قمری)
 • درگذشت سید مصطفی خمینی (۱ آبان ۱۳۵۶ش) (سال ۱۳۹۷ هجری قمری)

 

تاریخ ولادت امام رضا (ع) در سال ۹۹

میلادی:

Thursday, July 2, 2020 2020-07-02

قمری:

الخمیس‬، ١١ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۱

شمسی:

پنج شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

 • ولادت امام رضا علیه السلام (سال ۱۴۸ هجری قمری)
 • تأسیس سلسله آل بویه (سال ۳۲۱ هجری قمری)
 • ولادت شیخ مفید (سال ۳۳۶ هجری قمری)

 

میلادی:

Friday, July 3, 2020 2020-07-03

قمری:

الجمعه، ١٢ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۲

شمسی:

جمعه، ۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

 • ولادت محمد تقی آملی (۱۱ مرداد ۱۲۶۶ش) (سال ۱۳۰۴ هجری قمری)
 • درگذشت عبدالجواد ادیب نیشابوری (۲ خرداد ۱۳۰۲ش) (سال ۱۳۴۴ هجری قمری)
 • شهادت سید اسدالله مدنی دومین شهید محراب (۲۰ شهریور ۱۳۶۰ش)(سال ۱۴۰۱ هجری قمری)

 

میلادی:

Saturday, July 4, 2020 2020-07-04

قمری:

‫السبت‬، ١٣ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۳

شمسی:

شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

 • درگذشت قطب الدین رازی(سال ۷۶۶ هجری قمری)
 • درگذشت میرزا محمد استرآبادی (سال ۱۰۲۸ هجری قمری)
 • درگذشت آقا محمد کفایی (۲۵ دی ۱۳۱۶ش)(سال ۱۳۵۶ هجری قمری)
 • درگذشت شهاب الدین اشراقی (۲۱ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ هجری قمری)

 

میلادی:

Sunday, July 5, 2020 2020-07-05

قمری:

الأحد‬، ١۴ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۴

شمسی:

یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

 • ولادت میرزا رضی ذوالنوری (سال ۱۲۹۴ هجری قمری)

 

میلادی:

Monday, July 6, 2020 2020-07-06

قمری:

الاثنین‬، ١۵ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۵

شمسی:

دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

 • شهادت محمد تقی برغانی؛ ازجمله اشخاص مشهور به شهید ثالث (۵ آبان ۱۲۲۶ش) (سال۱۲۶۳ هجری قمری)
 • ولادت میرزا محمد حسین نائینی (۱۴ خرداد ۱۲۳۹ش) (سال۱۲۷۶ هجری قمری)
 • ولادت حسنعلی نخودکی اصفهانی (۱۴ اردیبهشت ۱۲۴۲ش) (سال ۱۲۷۹ هجری قمری)

 

میلادی:

Tuesday, July 7, 2020 2020-07-07

قمری:

الثلاثاء، ١۶ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۶

شمسی:

سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

 • درگذشت زین العابدین مازندرانی (۲۳ خرداد ۱۲۷۱ش) (سال ۱۳۰۹ هجری قمری)
 • درگذشت حسین دین محمدی (۲۴ خرداد ۱۳۳۶ش) (سال ۱۳۷۶ ه . قمری)

 

میلادی:

Wednesday, July 8, 2020 2020-07-08

قمری:

الأربعاء‬، ١٧ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۷

شمسی:

چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

 • دستگیری امام کاظم(ع) در مدینه و تبعید به عراق (سال ۱۷۹ هجری قمری)
 • درگذشت شیخ عبدالکریم حائری؛ موسس حوزه علمیه قم (۹ بهمن ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ هجری قمری)

 

میلادی:

Thursday, July 9, 2020 2020-07-09

قمری:

الخمیس‬، ١٨ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۸

شمسی:

پنج شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

 • درگذشت سید ابوالحسن انگجی تبریزی (۲۰ دی ۱۳۱۷ش) (سال ۱۳۵۷ هجری قمری)
 • درگذشت محمد حسین کاشف الغطا (۲۸ تیر ۱۳۳۳ش) (سال ۱۳۷۳ هجری قمری)

 

میلادی:

Friday, July 10, 2020 2020-07-10

قمری:

الجمعه، ١٩ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۱۹

شمسی:

جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

 • ولادت حضرت اسحاق(ع)
 • درگذشت سید مرتضی حسینی مرعشی (۲۰ فروردین ۱۳۷۵ش)(سال ۱۴۱۶ هجری قمری)

 

میلادی:

Sunday, July 12, 2020 2020-07-12

قمری:

الأحد‬، ٢١ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۱

شمسی:

یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

 • درگذشت سید یونس موسوی نجفی اردبیلی (۱۹ خرداد ۱۳۳۷ش) (سال ۱۳۷۷ هجری قمری)
 • درگذشت ضیاء الدین آملی (۱۹ شهریور ۱۳۶۱ش)(سال ۱۴۰۲ هجری قمری)
 • درگذشت احمد حجتی (۲۹ اسفند ۱۳۷۶ش)(سال ۱۴۱۸ هجری قمری)

 

میلادی:

Monday, July 13, 2020 2020-07-13

قمری:

الاثنین‬، ٢٢ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۲

شمسی:

دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

 • پایان تألیف تفسیر مجمع البیان (سال ۵۳۶ هجری قمری)
 • درگذشت ملا محمد علی نوری اصفهانی (سال ۱۲۵۳ هجری قمری)
 • آغاز سلطنت ناصر الدین شاه (سال ۱۲۶۴ هجری قمری)
 • ولادت سید محمد حسن میرجهانی جرقویه اصفهان در (۱۲۷۹ش).(سال ۱۳۱۹ هجری قمری)

 

میلادی:

Tuesday, July 14, 2020 2020-07-14

قمری:

الثلاثاء، ٢٣ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۳

شمسی:

سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

 • شهادت امام رضا (ع) (به روایتی)
 • وقوع غزوه بنی قریظه (سال ۵ هجری قمری)
 • درگذشت اسماعیل معزی (۱۸ آبان ۱۳۲۳ش) (سال ۱۳۶۳ هجری قمری)
 • درگذشت محمود انصاری قمی (۲۱ اسفند ۱۳۶۳ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)

 

میلادی:

Wednesday, July 15, 2020 2020-07-15

قمری:

الأربعاء‬، ٢۴ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۴

شمسی:

چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

 • حرکت امام رضا (ع) از مدینه به مرو (سال ۲۰۰ هجری قمری)
 • درگذشت ملا محمد شریف مازندرانی (سال ۱۲۴۶ هجری قمری)
 • درگذشت مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه قاجاریه (۱۸ دی ۱۲۸۵ش) (سال ۱۳۲۴ هجری قمری)
 • درگذشت علامه سمنانی (۲۱ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ هجری قمری)
 • درگذشت حسن کافی (۳۰ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)

 

میلادی:

Thursday, July 16, 2020 2020-07-16

قمری:

الخمیس‬، ٢۵ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۵

شمسی:

پنج شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

 • روز دحو الارض
 • طبق برخی از روایات، ولادت حضرت ابراهیم (ع)
 • حرکت پیامبر (ص) از مدینه برای حجه الوداع به روایت اهل سنت (سال ۱۰ هجری قمری)
 • تولد شهید سید محمدباقر صدر فقیه و فعال سیاسی در عراق(۱۰ اسفند ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ هجری قمری)
 • درگذشت سید محمد مدرس نجف آبادی (۱۵دی ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ هجری قمری)
 • درگذشت سید محمد جعفر جزائری (۲۲اسفند ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)

 

میلادی:

Friday, July 17, 2020 2020-07-17

قمری:

الجمعه، ٢۶ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۶

شمسی:

جمعه، ۲۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷

 • حرکت پیامبر(ص) از مدینه به سمت مکه برای انجام حجه الوداع آخرین حج زندگی پیامبر(ص) (به روایت شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام) (سال ۱۰ هجری قمری)
 • درگذشت حاج اسماعیل دولابی (۹ بهمن ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ هجری قمری)

 

میلادی:

Sunday, July 19, 2020 2020-07-19

قمری:

الأحد‬، ٢٨ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۸

شمسی:

یکشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

 • صلح حدیبیه (سال ۶ هجری قمری)
 • درگذشت آقا ضیاء عراقی (۱۶ آذر ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ هجری قمری)
 • درگذشت سید مرتضی نجومی (۲۵ آبان ۱۳۸۸ش) (سال ۱۴۳۰ هجری قمری)

 

میلادی:

Monday, July 20, 2020 2020-07-20

قمری:

الاثنین‬، ٢٩ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۲۹

شمسی:

دوشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 • ولادت ملا حسین فشارکی (سال ۱۲۶۶ هجری قمری)

 

تاریخ شهادت امام جواد(ع) در سال ۹۹

میلادی:

Tuesday, July 21, 2020 2020-07-21

قمری:

الثلاثاء، ٣٠ ذوالقعده ١۴۴١ ۱۴۴۱/۱۱/۳۰

شمسی:

سه شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

 • شهادت امام جواد (ع) (سال ۲۲۰ هجری قمری)
کلیدواژه : آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع) میثم مطیعی جشن میلاد امام رضا سال 98آغاز دهه کرامت سال 1399اغاز دهه کرامت سال 99تاریخ درگذشت حضرت ابوطالب در سال 1441تاریخ درگذشت حضرت ابوطالب در سال 99تاریخ درگذشت حضرت خدیجه 1399تاریخ درگذشت حضرت خدیجه 1441تاریخ دقیق روز دحوالارض در سال 1399تاریخ دقیق روز دحوالارض در سال 1441تاریخ دقیق روز دحوالارض در سال جدیدتاریخ دقیق روز دحوالارض ۱۳۹۹تاریخ دقیق روز دختر سال 1399تاریخ دقیق شهادت امام جواد در سال جدیدتاریخ دقیق شهادت امام محمد تقی (امام جواد ) در سال ۹۹تاریخ دقیق میلاد امام رضا در سال 99تاریخ دقیق ولادت امام رضا (ع) در سال 99تاریخ دقیق ولادت امام رضا در سال 1441تاریخ روز دحوالارض در سال 1399تاریخ روز دختر 99تاریخ شهادت امام جوادتاریخ شهادت امام جواد سال 1399تاریخ شهادت امام جواد(ع) در سال 99تاریخ شهادت امام محمد تقی در سال 1399تاریخ میلاد حضرت معصومه در سال 1399تاریخ وفات حضرت ابوطالب در سال 1399تاریخ وفات حضرت ابوطالب در سال 1441تاریخ وفات حضرت خدیجه 1399تاریخ وفات حضرت خدیجه 1441تاریخ ولادت امام رضا (ع) در سال 99تاریخ ولادت حضرت معصومه (س) در سال 99تاریخ ولادت حضرت معصومه 1399تاریخ ولادت حضرت معصومه 1441تاریخ ولادت حضرت معصومه 99تاریخ ولادت حضرت معصومه1399تولد امام رضا در سال 1399تولد امام رضا در سال 41تولد امام رضا در سال 99تولد امام رضا در سال جدیدتولد امام رضا در سال ۹۹تولد امما رضا در سال 99 چه روزیستتولد حضرت معصومه در سال 99تولد حضرت معصومه در سال جدیدتولد حضرت معصومه ۱۳۹۹دحوالارض چه روزیستده کرامت سال ۱۳۹۹دهه کرامت سال 99 چه روزیستدهه کرامت سال ۱۳۹۹روز دحوالارض در سال 1399روز دختر 2020روز دختر در سال 1399روز دختر سال 99روز دختر سال 99 چه روزیستروز دختر سال ۱۳۹۹روز دختران سال 1399روز دختران سال 99روز دقیق ولادت امام رضا در سال 1399روز شهادت امام جواد در سال 1399روز ولادت امام رضا در سال 99زمان روز دحوالارض در سال 1399زمان روز دحوالارض در سال 1441شهادت امام جواد در سال 1441شهادت امام جواد در سال ۹۹شهادت امام محمد تقی ۹۹میلاد امام رضا در سال 1399میلاد امام رضا در سال 99میلاد امام رضا در سال 99 چه روزیستمیلاد امام رضا در سال ۹۹میلاد حضرت معصومه در سال 1441میلاد حضرت معصومه در سال 99میلاد حضرت معصومه ۱۳۹۹ولادت امام رضا در سال 1441ولادت امام رضا در سال 99 چه روزیستولادت امام رضا در سال ۹۹ولادت حضرت معصومه ۱۳۹۹کرامت سال ۱۳۹۹
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + بیست =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی