تمام القاب و اسامی حضرت زهرا (س) - پایگاه فرهنگی و مذهبی الهادی
کد خبر:8407
پ
ولادت-حضرت-زهرا-س
تمامی القاب و اسامی حضرت فاطمه زهرا (س)

تمام القاب و اسامی حضرت زهرا (س)

تمامی القاب حضرت زهرا ، تمامی القاب حضرت فاطمه ، اسم های حضرت زهرا ، اسم های حضرت فاطمه ،  لقب های حضرت زهرا ، لقب های حضرت فاطمه   نامگذاری اسم به معنی نشانه و اسم گذاری نوعی نشانه گذاری است. از نظر علمی نوع اسم در شخصیت حال و آینده فرد بسیار مؤثر […]

تمامی القاب حضرت زهرا ، تمامی القاب حضرت فاطمه ، اسم های حضرت زهرا ، اسم های حضرت فاطمه ،  لقب های حضرت زهرا ، لقب های حضرت فاطمه

 

تمامی القاب حضرت زهرا ، تمامی القاب حضرت فاطمه ، اسم های حضرت زهرا ، اسم های حضرت فاطمه ،  لقب های حضرت زهرا ، لقب های حضرت فاطمه

نامگذاری

اسم به معنی نشانه و اسم گذاری نوعی نشانه گذاری است. از نظر علمی نوع اسم در شخصیت حال و آینده فرد بسیار مؤثر است و از نظر روان موجب نوع احساس نیک یا بد، حرکت یا رکود، رشد یا انحطاط است و به همین خاطر در اسلام راجع به آن توصیه های بسیاری شده است.

مثلاً اسلام خواسته است برای فرزندان نامی را برگزینند که سازنده و رشد دهنده باشد، وابستگی او را به مکتبی و اندیشه ای نشان دهد، موجب احساس غرور و سرافرازی او در حال و آینده باشد، او را به موضعگیری ویژه و مثبتی وا دارد، حتی در مواردی خط فکری و سیاسی آدمی را در حفاظت و احیای یک اندیشه نشان دهد.

رسول خدا به تناسب ابعاد متعدد شخصیتی فاطمه – سلام الله علیها – او را به اسامی و القاب متعددی می نامید که همه آنها زیبایند و غرور آفرین، رنگ مکتب و اندیشه اسلامی دارند و هر کدام به مناسبتی و در جائی به کار می رفته اند و یا نوعی از حالات و صفات فاطمه – سلام الله علیها – را نشان می دادند.

 

امام صادق – علیه السلام – فرمود: ان لفاطمه تسعه اسماء عند الله عزو جل. برای فاطمه – سلام الله علیها – در نزد خدا نه اسم است: فاطمه، و الصدیقه، و المبارکه، و الزکیه، و الراضیه، والمرضیه، و المحدثه، و الزهراء و الطاهره.

در شرح و توضیح این اسماء گفته اند او:

– فاطمه است زیرا که از شر و از دوزخ بریده است.

– طاهره است یعنی پاک و پاکیزه از نقایص و صفات ناپسند.

– زکیه است یعنی رشد یافته و رشد یابنده در جنبه کمالات و خیرات.

– مبارکه است یعنی صاحب خیر و برکت در علم و فضل و کمالات و نسل.

– صدیقه است یعنی بسیار راستگو و درست.

– راضیه است یعنی خشنود به رضای حق و تسلیم در راه او.

– مرضیه است یعنی مورد پسند خدا و اولیای او.

– محدثه است یعنی زنی که فرشته الهی با او سخن می گوید.

– مطهره است یعنی از هر آلودگی و پلیدی دور است.

نام های دیگری هم بر اساس روایات، برای او ذکر کرده اند که اهم آنها عبارتند از:

زهراء یعنی کسی که از او نور و درخشندگی متجلی می شود، فروغ تابان معرفت، نمونه روشن خداپرستی است و نُوُرها اشتقّ مِن نور عظمه اله.

– معصومه یعنی محصوره از گناه.

بتول یعنی کسی که حیض نشود.

– ابن اثیر در النهایه گوید بدان علت بتولش خواندند که از زنان عصر خود به حسب فضیلت و تقوا و نسب منقطع و ممتاز بود و هم به دلیل انقطاعتش از دنیا و اتصالش به منبع سرمدی.

منصوره یعنی کسی که یاری می شود (به قصاص قاتل فرزندش).

حصان یعنی کسی که عفیف است و پاکدامن.

حره یعنی کسی که آزاد از وابستگی به خاک و رمل و شوائب آن است.

عذرا یعنی بکر و باکره.

هانیه یعنی مهربان در حق شوهر.

شفیعه یعنی دارنده مقام شفاعت.

و اینها خود درس آموزند و جهت دهنده و می ارزد که در خانواده های شیعی برای فرزندان از اینگونه نامها برگزیده شود. ما را در اسامی دیگری که برای فرزندان بر می گزینیم اگر اعتراضی نباشد انتقادی وارد است.

در ادامه ی این گزارش به معرفی اسامی و القاب و کنیه ی حضرت فاطمه زهرا (س) می پردازیم که عبارتند از:

۱ـ سیّده : بانو
۲ ـ انسیّهحوراء : انسان بهشتی
۳ ـ نوریّه : موجودی از حقیقت نوری
۴ ـ حانیّه : دلسوز فرزندان
۵ ـ عُذراء : دوشیزه
۶ ـ کریمه : بزرگوار
۷ ـ رحیمه : با محبت ومهربان
۸ ـ شهیده : شهید شده
۹ ـ عفیفه : پاکدامن
۱۰ ـ قانعه : کم توقع
۱۱ ـ رشیده : کامل
۱۲ ـ شریفه : شرافتمند
۱۳ ـ حبیبه : دوست وبا محبت
۱۴ ـ محرّمه : گرامی و مورد احترام
۱۵ ـ صابره : پایدار
۱۶ ـ سلیمه : سالم، اهل سازش، بی عیب ونقص
۱۷ ـ مکرمه : بزگوار وگرامی
۱۸ ـ صفیّه : برگزیده
۱۹ ـ عالمه : دانشمند
۲۰ ـ علیمه : دانا
۲۱ ـ معصومه : نگهداشته شده،بی گناه
۲۲ ـ مغضوبه : ربوده شده،کسی که حقش غصب شده
۲۳ ـ مظلومه : ستمدیده
۲۴ ـ میمونه : خوش یمن وبابرکت
۲۵ ـ منصوره : یاری شده ، خداوند او را یاری کرده است
۲۶ ـ محتشمه : با حشمت و احترام
۲۷ ـ جمیله : زیبا
۲۸ ـ جلیله : بزرگ
۲۹ ـ معظّمه : احترام گذاشته شده ، گرامی
۳۰ ـ حامله البلوی بغیر شکوی : بلا کش نستوه بی شکوه و شکایت
۳۱ ـ حلیفه العباده و التقوی : قسم خورده ی پرستش و پرهیزکاری
۳۲ ـ حبیبه الله : محبوب خدا
۳۳ ـ بنت الصّفوه : دخترِ برگزیده
۳۴ ـ رکن الهدی : پایه ی هدایت
۳۵ ـ آیه النّبوّه : نشان نبوّت
۳۶ ـ شفیعه العصاه : شفاعت کننده ی گناهکاران
۳۷ ـ اُمّ الخیره : مادر نیکوکاران
۳۸ ـ تفّاحه الجنّه : سیب بهشتی
۳۹ ـ مطهره : پاکیزه شدن
۴۰ ـ سیدهالنساء : بزرگبانویزنان
۴۱ ـ بنت المصطفی : دختر حضرت مصطفی(ص)
۴۲ ـ صفوه الرّبّها : برگزیده ی پروردگار
۴۳ ـ موطن الهدی : جایگاه هدایت
۴۴ ـ قرّه العین المصطفی : نور چشم پیامبر اکرم(ص)
۴۵ ـ بضعه المصطفی : پاره ی تن پیامبر(ص)
۴۶ ـ مهجه المصطفی : خون زندگی قلب مصطفی(ص) ، آخرین قطرات خون در قلب که موجب ادامه ی حیات است
۴۷ـ بقیّه المصطفی : بازمانده ی حضرت رسول(ص)
۴۸ ـ حکیمه : با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه
۴۹ ـ فهیمه : با فهم
۵۰ ـ عقیله : خردمند

۵۱ ـ محزونه : غمگین
۵۲ ـ مکروبه : دل شکسته
۵۳ ـ علیله : بیمار و مریض
۵۴ ـ عابده : پرستنده
۵۵ ـ زاهده : پارسا
۵۶ ـ قوّامه : شب زنده دار
۵۷ ـ باکیه : گریه کننده
۵۸ ـ بقیّه النّبوّه : باز مانده ی پیامبری
۵۹ ـ صوّامه : بسیار روزه گیر
۶۰ ـ عطوفه : با عاطفه و محبّت
۶۱ ـ رئوفه : دلسوز و مهربان
۶۲ ـ حنّانه : غمخوار و با محبّت
۶۳ ـ بِرّه : نیکوکار
۶۴ ـ شفیقه : دلسوز و مهربان
۶۵ ـ إنانه : دردمند
۶۶ ـ والده الصّبتین : مادر دو نواده ی پیامبر
۶۷ ـ دوحه النّبی : شاخسار پیامبر
۶۸ ـ نور سماوی : نور آسمانی
۶۹ ـ زوجه الوصیّ : همسر جانشین پیامبر
۷۰ ـ بدر تمام‌ : ماه شب چهارده
۷۱ ـ غرّه غراء : سپید رویِ نورانی
۷۲ ـ درّه بیضاء : گوهر تابناک
۷۳ ـ روح أبیها : روان پدر بزرگوارش حضرت رسول(ص)
۷۴ ـ واسطه قلّاده الوجود : حلقه ی اتصال زنجیر هستی
۷۵ ـ درّه البحر الشّرف و الجود : در دریای شرافت و سخاوت
۷۶ ـ ولیّه الله : دوست خدا و کسی که خدا او را ولی قرار داده
۷۷ ـ سرّ الله : راز نهانی خدا
۷۸ ـ امینه الوحی : امین وحی الهی
۷۹ ـ عین الله : دیده ی خدایی
۸۰ ـ مکینه فی عالم السّماء : دارنده ی جایگاه در عالم آسمان
۸۱ ـ جمال الآباء : موجب زیبایی پدران
۸۲ ـ شرف الأبناء : افتخار برای فرزندان
۸۳ ـ درّه البحر العلم و الکمال : درّ دریای دانش و کمال
۸۴ ـ جوهره العزّ و الجلال : گوهر تابناک عزّت و بزرگوار
۸۶ ـ مجموعه الماصر العلّیّه : گرد آورنده ی یادگارهای برین
۸۷ ـ مشکوه نور الله : چراغدان نور الهی
۸۸ ـ زجاجه : شیشه وچرغدان نور الهی
۸۹ ـ کعبه الآمال لأهل الحاجه : کعبه آرزوهای نیازمندان
۹۰ ـ لیله القدر : شب قدر:مقصود از “لیلهالقدر” در قرآن فاطمه(س)است
۹۱ ـ لیله مبارکه : شب با برکت
۹۲ ـ ابنه من صلّت به الملائکه : دختر آن کس که فرشتگان به او اقتدا کرده و نماز خواندند
۹۳ ـ قرار قلب امّها المعظّمه : آسایش بخش دل مادر بزگوارش
۹۴ ـ عالیه المحلّ : بلند جایگاه
۹۵ ـ سرّ العظمه : راز بزگی وبزگواری
۹۶ ـ مسکوره الظلع : پهلو شکسته
۹۷ ـ رضیض الصّدر : سینه شکسته
۹۸ ـ مغضوبه الحق : کسی که حقش غصب شده است
۹۹ ـ خفی القبر : کسی که قبرش پنهان است
۱۰۰ ـ مجهوله القدر : قدر ناشناخته
۱۰۱ـ ممتحنه : آزمایش شده
۱۰۲ ـ المظلوم زوجها : کسی که هسرش ستم دیده است
۱۰۳ ـ المقتول ولدها : فرزند کشته شده
۱۰۴ ـ کوثر : صاحب خیر فراوان ، صاحب فرزندان بسیار

 

 

 

 

 

تمامی القاب حضرت زهرا ، تمامی القاب حضرت فاطمه ، اسم های حضرت زهرا ، اسم های حضرت فاطمه ،  لقب های حضرت زهرا ، لقب های حضرت فاطمه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 15 =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی