سخنرانی رهبر معظم انقلاب بعد از حمله سپاه به پایگاه تروریستی آمریکایی - پایگاه فرهنگی و مذهبی الهادی
کد خبر:8071
پ
رهبر

سخنرانی رهبر معظم انقلاب بعد از حمله سپاه به پایگاه تروریستی آمریکایی

سخنرانی رهبر معظم انقلاب بعد از حمله سپاه به پایگاه تروریستی آمریکایی ، سخنرانی رهبر بعد از شهادت سردا قاسم ، بیانات رهبر معضم انقلاب بعد از شهادت سردار سلیمانی ، سخنرانی ایت الله خامنه ای بعد از شهادت قاسم سلیمانی ، سخنرانی رهبر در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۸ ، سخنان رهبر انقلاب امروز […]

سخنرانی رهبر معظم انقلاب بعد از حمله سپاه به پایگاه تروریستی آمریکایی ، سخنرانی رهبر بعد از شهادت سردا قاسم ، بیانات رهبر معضم انقلاب بعد از شهادت سردار سلیمانی ، سخنرانی ایت الله خامنه ای بعد از شهادت قاسم سلیمانی ، سخنرانی رهبر در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۸ ، سخنان رهبر انقلاب امروز

سخنرانی رهبر معظم انقلاب بعد از حمله سپاه به پایگاه تروریستی آمریکایی ، سخنرانی رهبر بعد از شهادت سردا قاسم ، بیانات رهبر معضم انقلاب بعد از شهادت سردار سلیمانی ، سخنرانی ایت الله خامنه ای بعد از شهادت قاسم سلیمانی ، سخنرانی رهبر در تاریخ 18 دی ماه 98 ، سخنان رهبر انقلاب امروز

سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم بمناسبت ۱۹ دی در سال ۹۸

رهبر انقلاب، در دیدار مردم قم:

این مراسم چهل سال است که هر سال با عظمت برگزار می‌شود ، مردم سراسر کشور چشمشان به مردم قم است، در روز ۱۹ دی به مناسبت آن حادثه مهم و تاریخ ساز.
درباره ۱۹ دی، باید فکر کنیم، درس بگیریم اکثر شما آن روز نبودید و آن روز را ندیدید، لکن آن روز خاطره اش زنده است و باید از آن درس بگیریم، گذشته باید همیشه راهنما و چراغ راه آینده باشد.

قضیه ۱۹ دی این جور بود که به خاطر دفاع از مقابل مرجعیت رهبر عظیم وشان انقلاب که آن زمان در کشور نبودند، مردم قم آمدند برای دفاع از ایشان در قابل نیروهای مسلح رژم طاغوت سینه سپر کردند.

 

همین حرکتی که در آن روز فقط به خاطر ایمان و غیرت دینی از سوی مردم انجام شد، خدای متعال برکت داد و پشت سر هم اربعین ها مردم را کشاند و منتهی شد به قیام عظیم ماه بهمن سال ۵۷. همین حرکت تعدادی از مردم با اخلاص قم چنین انقلاب عظیمی را کلید زد، البته عوامل زیادی وجود دارد اما مهم این است که سر آغاز حرکت اقدام مردمی از روی ایمان و اقتدار مردم بود

 

چند مطلب را درباره این شهید عزیز میگویم. یکی درباره شخصیت خود اوست. این روزها خیلی درباره این بزرگوار و این رفیق خوب و عزیز و شجاع و خوشبخت ما که به ملکوت اعلی پیوست حرف زده می شود.

اولا شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر، بعضی ها شجاعت دارند ولی عقل و تدبیر ندارند و برخی تدبیر دارند ولی جگر عمل ندارند. این ابزار شجاعت و تدبیر را برای خدا خرج می کرد.

از همه این ها بالاتر اخلاص او بود. اخلاص خیلی مهم است.ماها باید در خودمان اخلاص را تمرین کنیم.

او هم یک فرمانده جنگ آور مسلط در عرصه نظامی بود و هم به شدت مراقب حدود شرعی بود.

شهید سلیمانی به دهان خطر می رفت ولی مراقب جان سربازان و همکارانش بود.

در جلسه ای که ما غالبا با مسئولین مختلف داشتیم حاج قاسم گوشه ای مینشست که دیده نمیشد.

 

 

رهبر انقلاب در مورد سردار شهید قاسم سلیمانی: در مسائل داخل کشور اهل هیچ جناح و حزبی نبود

او به کمک ملت های منطقه توانست همه نقشه های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کند، این آدم توانست درمقابل تشکیلات که با پول و با توانایی های دیپلماسی آمریکایی و زورگویی های آمریکا روی کشورهای ضعیف داشتند، قد علم کند که نقشه هایی که تهیه شده بود را در منطقه غرب آسیا خنثی کند.

نقشه آمریکا در عراق، سوریه و لبنان به کمک این شهید عزیز خنثی شد.

آمریکایی عراق را مانند رژیم پلهوی می پسندند ،نقطه ای باشد پر از نفت و هر کاری میخواهند بکنند مانند آن گاو شیرده، اما مرجیعت در برابر آن ایستادند و حاج قاسم به همه آنها به عنوان یک مشاور مدد رساند

امروز دست لبنان و هم چشم لبنان حزب الله است و نقش شهید عزیز ما در این حالت نقش ممتاز و شایسته است

 

 

شهید سلیمانی ذوب در انقلاب بود

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

او هم یک فرمانده جنگ آور مسلط در عرصه نظامی بود و هم به شدت مراقب حدود شرعی بود

احتیاط هایی می کرد که معمولا در عرصه نظامی کسی آن ها را لازم نمیداند

یک نکته مهم این است که در مسائل داخل کشور او اهل حزب و جناح نبود و به شدت انقلابی بود

انقلاب و انقلابی گری خط قرمز قطعی او بود. کسی سعی نکند این واقعیت را کم رنگ کند. او ذوب در انقلاب بود

 

 

رهبر انقلاب،  در دیدار مردم قم:

آمریکایی ها در این منطقه جنگ، اختلاف، فتنه و خراب شدن زیر بناها را آوردند، البته هر جا قدم گذاشتند این کار را کردند، ما فعلا منطقه خودمان جلوی چشمان است، اصرار دارند که مسئله مذاکره را باز کنند که مقدمه دخالت ها و حضور هاست، این منطقه حضور آمریکا را قبول نمی‌کند، ملت‌ها و دولت های برخواسته حضور آمریکا را قبول نمی‌کنند

ما اتکایمان به مردم است، جمهوری اسلامی بدون خواست، کمک و آراء مثبت مردم چیزی ندارد. خوشبختانه ما در کشور مردان شجاع و با تدبیر کم نداریم، افراد با تدبیر و شجاع، دانا و آگاهی داریم، باید سخن این‌ها شنیده شود، کاری که این‌ها مناسب می‌دانند در سطح جامعه و کشور به نحو درست انجام گیرد، افراد تربیت شده مکتب امام روز به روز بیشتر می شود

دشمن عبارت است از آمریکا، رژیم صهیونیستی. دستگاه استکبار که فقط آمریکا نیست و مجموعه ای از کمپانی ها و ستمگرانی است که با هر مرکزی که با ستمگری مخالف باشند، مخالف است، اینها دشمن هستند دولت در منطقه و بیرون از منطقه که گاهی حرفی میزنند اینها دشمن نیستند، در شناخت دشمن نباید اشتباه کرد، اگر این را دانستیم، راه مقابله نقشه دشمن را هم دانستیم، نقشه دشمن این است که جوانان، مردم ما را در بخش های گوناگون دچار خلل در عظم و اراده کنند، نقشه اساسی دشمن این است.

 

یک عنصر آمریکایی با تعدادی ایرانی مزدور و وطن فروش بنا کردند نقشه ای بکشند و آن نقشه هم همان چیزی بود که ما چند روزبعد در قضایای بنزین دیدیم، عده ای از مردم که تعداد آنها زیاد هم نبود اوقاتشان تلخ شد و عدهای به عنوان اعتراض بیرون آمدند و وارد میدان شدند، این معترضین و فریب خوردگان همان برنامه را اجرا کردند، تخریب و آتش زدند، مرکز دولتی و مردمی را، تا جنگ به راه بیاندازند، این نقشه از قبل کشیده شده بود و آن روز تجدید نقشه بود.

روزی که اینجا این اتفاق افتاد در آمریکا و واشنگتن عناصر دولت آمریکا خوشحالی می‌کردند و می گفتند کار ایران تمام شد، اما بعد از دو روز کار خودشان تمام شد، خیلی اندوهگین ناراحت و غصه دار بودند.

دشمنی این جبهه ای که نام بردم موسمی نیست و همیشگی هر وقت بتوانند ضربه میزنند، علاج آن این است که ما باید خود را قوی کنیم ، قوی از جهت نظامی، سیاسی، اقتصادی از همه جهات خود را قوی کنیم که دشمن نتواند ضربه بزند، وگرنه دشمنی او ذاتی است، این که بعضی خیال کنند ما یک قدم عقب رفتیم آنها دست از دشمنی بردارنند خطای فاحشی است.

مصوبه دیروز مجلس، مصوبه خوبی بود، مصوبه پارلمان عراق هم مصوبه خیلی خوبی بود که مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بود، امیدواریم خدا به آنها توفیق دهد.

 

 

 

سخنرانی رهبر معظم انقلاب بعد از حمله سپاه به پایگاه تروریستی آمریکایی ، سخنرانی رهبر بعد از شهادت سردا قاسم ، بیانات رهبر معضم انقلاب بعد از شهادت سردار سلیمانی ، سخنرانی ایت الله خامنه ای بعد از شهادت قاسم سلیمانی ، سخنرانی رهبر در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۸ ، سخنان رهبر انقلاب امروز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + 4 =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی