شعر ۲۲ بهمن سال ۹۸ - میثم مطیعی - پایگاه فرهنگی و مذهبی الهادی
کد خبر:8806
پ
۲۳۷۲۱۰۸

شعر ۲۲ بهمن سال ۹۸ – میثم مطیعی

شعر خوانی میثم مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸  ، شعر اجرا شده مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، مداحی مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، اشعار مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸ شد چهل روز و باز دلتنگیم داغمان تازه مانده است هنوز یاد لبخندی آسمانی تو زده آتش به جانمان هر روز ای […]

شعر خوانی میثم مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸  ، شعر اجرا شده مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، مداحی مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، اشعار مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸

شعر خوانی میثم مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸  ، شعر اجرا شده مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، مداحی مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، اشعار مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸

شد چهل روز و باز دلتنگیم
داغمان تازه مانده است هنوز
یاد لبخندی آسمانی تو
زده آتش به جانمان هر روز

ای جهان پهلوان! عزیز وطن!
یار دین! پاسدار آزادی!
چقدر خالی است فرمانده!
جای تو در بهار آزادی

دیشب الله اکبر مردم
گرم و کوبنده در خروش آمد
گویی از حنجر همه ناگاه
صوت تکبیر تو به گوش آمد

با نوایت شنیدنی شده است
نغمه عاشقانه دل ما
دلنشینی و آبرو داده ست
قاب عکست به خانه دل ما

ابروانت صلابت شمشیر
چشمهایت تلاوت باران
در دلت آتشی قدیمی بود
داغِ جاماندن از صف یاران

گرم رزمی بدون مرز شدی
در سپاهی پر از گل پرپر
دور کردید مرد و مردانه
سایه جنگ را از این کشور

نه فقط ما که یک جهان مانده ست
تا ابد زیر دین تو ، سردار!
صبح تاریخ را رقم زده است
نغمه یا حسین تو، سردار!

تو همیشه شهید بودی و حال
زنده تر از همیشه با مایی
با همین دستهای غرقه به خون
تو علمدار فتح فردایی

اربااربا شدی به راه علی
تا در این جبهه باز جمع شویم
موج در موج در صف پیکار
چون صفوف نماز جمع شویم

اربااربا شدی که پیش ستم
لحظه ای سر فرو نیاندازیم
این صدای رسای غیرت توست:
اهل سازش شویم می بازیم

زنده از خون تو شده بغداد
زنده از خون تو شده صنعا
اینک این حنجر بریده توست
گرم فریاد مرگ آمریکا

خون سرخت حریف می‌طلبد
مانده از هیبتت جهان مبهوت
دشمنت چاره ای نخواهد داشت
بعد از این جز سفارش تابوت

قسمت دشمنان چه خواهد بود؟
ننگ و عجز و هراس و حسرت و بیم
«ضربه های ملایم مغزی»!
مرگ های مداوم خوش خیم!

ما نگیریم یک نفس آرام
تا نگیریم انتقامت را
سحری هم به مسجدالاقصی
می‌رسانیم ما سلامت را

حاج قاسم! قیامتی کردی
ای خوشا پر کشیدنی اینسان
بال و پر سوخته! خداحافظ
تو به زهرا سلام ما برسان

تو به زهرا بگو که ما هستیم
دوره غربت ولایت نیست
تو دعا کن که ما شهید شویم
عشق را غیر از این نهایت نیست

زنده ماندیم ما، به اسم شهید
رسم ما در جهان، ستم‌سوزی ست
تازه آغاز گام دوم ماست
تازه‌ این ابتدای پیروزی ست

جز همین پایداری و همت
راه حلی در این معادله نیست
ما سپاه رهایی قدسیم
این شرف، قابل معامله نیست

می رود سردی زمستان ها
می رسد نوبهار همعهدی
هرچه داریم نذر آمدنت
السلام علیک یا مهدی

شاعر : محمدمهدی سیار

 

جدیدترین مداحی های میثم مطیعی

 

شعر خوانی میثم مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸  ، شعر اجرا شده مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، مداحی مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸ ، اشعار مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸

کلیدواژه : ابروانت صلابت شمشیراربااربا شدی به راه علیاربااربا شدی که پیش ستماشعار مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸السلام علیک یا مهدیاهل سازش شویم می بازیمای جهان پهلوان! عزیز وطن!ای خوشا پر کشیدنی اینساناین شرفاین صدای رسای غیرت توست:اینک این حنجر بریده توستبا نوایت شنیدنی شده استبا همین دستهای غرقه به خونبال و پر سوخته! خداحافظبعد از این جز سفارش تابوتبه اسم شهیدتا ابد زیر دین توتا در این جبهه باز جمع شویمتا نگیریم انتقامت راتازه آغاز گام دوم ماستتازه‌ این ابتدای پیروزی ستتو به زهرا بگو که ما هستیمتو به زهرا سلام ما برسانتو دعا کن که ما شهید شویمتو علمدار فتح فرداییتو همیشه شهید بودی و حالجای تو در بهار آزادیجز همین پایداری و همتحاج قاسم! قیامتی کردیخون سرخت حریف می‌طلبدداغمان تازه مانده است هنوزداغِ جاماندن از صف یاراندر دلت آتشی قدیمی بوددر سپاهی پر از گل پرپردشمنت چاره ای نخواهد داشتدلنشینی و آبرو داده ستدور کردید مرد و مردانهدوره غربت ولایت نیستدیشب الله اکبر مردمراه حلی در این معادله نیسترسم ما در جهانزده آتش به جانمان هر روززنده از خون تو شده بغدادزنده از خون تو شده صنعازنده تر از همیشه با ماییزنده ماندیم ماسایه جنگ را از این کشورستم‌سوزی ستسحری هم به مسجدالاقصیسردار!شاعر : محمدمهدی سیارشد چهل روز و باز دلتنگیمشعر اجرا شده مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸شعر خوانی میثم مطیعی ۲۲ بهمن سال ۹۸صبح تاریخ را رقم زده استصوت تکبیر تو به گوش آمدضربه های ملایم مغزی»!عشق را غیر از این نهایت نیستقاب عکست به خانه دل ماقابل معامله نیستقسمت دشمنان چه خواهد بود؟لحظه ای سر فرو نیاندازیمما سپاه رهایی قدسیمما نگیریم یک نفس آراممانده از هیبتت جهان مبهوتمداحی مطیعی در ۲۲ بهمن سال ۹۸مرگ های مداوم خوش خیم!موج در موج در صف پیکارمی رسد نوبهار همعهدیمی رود سردی زمستان هامی‌رسانیم ما سلامت رانغمه عاشقانه دل مانغمه یا حسین توننگ و عجز و هراس و حسرت و بیمنه فقط ما که یک جهان مانده ستهرچه داریم نذر آمدنتچشمهایت تلاوت بارانچقدر خالی است فرمانده!چون صفوف نماز جمع شویمگرم رزمی بدون مرز شدیگرم فریاد مرگ آمریکاگرم و کوبنده در خروش آمدگویی از حنجر همه ناگاهیاد لبخندی آسمانی تویار دین! پاسدار آزادی!
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی