۞ رسول اکرم (ص):
هر كس این چهار شب را شب زنده دارى كند، بهشت براى او واجب است: شبِ ترویه، شب عرفه، شب عید قربان و شب عیدفطر. رسول اکرم (ص)

سه شنبه مهدوی

سه شنبه مهدوی

طرح سه شنبه های مهدوی با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) باعث جاری شدن زندگی مهدوی در جامعه می‌شود.