۞ امام حسن عسکری(ع):
عبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، بلكه [حقيقتِ] عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است..امام حسن عسکری(ع)

ما انسانها کلا موجودات تنهایی هستیم

ما انسانها کلا موجودات تنهایی هستیم

ما انسانها کلا موجودات تنهایی هستیم   ما انسانها کلا موجودات تنهایی هستیم این رگ حال آدم و بد میکنه این احساس تنهایی موجب میشه آدم سوظن پیدا کنه نسبت به محیط خودش جهان خودش و فکر کنه واقعا کسی حمایتگراز او نیست آدم ها وقتی در درون این تنهایی قرار میگیرن حتی با دیگران […]

از زندگی مون هم ناراضی هستیم از خدا راضی باشیم

از زندگی مون هم ناراضی هستیم از خدا راضی باشیم

از زندگی مون هم ناراضی هستیم از خدا راضی باشیم بگو خدایا من رو از فرماندهان سپاه حضرت ولیعصر قرار بده از خدا ناراضی نباشیم از زندگی مون هم ناراضی هستیم از خدا راضی باشیم این خیلی برای خدا مهمه رضایت به رضای الهی انسان را مستجاب الدعوه می‌کنه دل باصفا دلیست که کم نخواد […]