۞ امام حسن عسکری(ع):
عبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، بلكه [حقيقتِ] عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است..امام حسن عسکری(ع)

دعای روز عید فطر
دعای روز عید فطر

دعای روز عید فطر

دعای مخصوص روز عید فطر که روایت شده برای خواندن.

دعای روز پانزدهم ماه رمضان
دعای روز پانزدهم ماه رمضان

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس...

دعای روز چهادرهم ماه رمضان
دعای روز چهادرهم ماه رمضان

دعای روز چهادرهم ماه رمضان

خدایا مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش‌ها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی‌ها و قرار مده...

دعای روز سیزدهم ماه رمضان
دعای روز سیزدهم ماه رمضان

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

ای خدا در این روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز و بر حوادث خیر و شر قضا و قدر صبر و تحمل عطا کن ...