۞ امام کاظم (ع):
هر که می‌خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.امام کاظم (ع)

برچسب : از عطش و جنون پرم  هر قدمی که می زنم مرز ندارد عاشقی