۞ امام کاظم (ع):
هر که می‌خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.امام کاظم (ع)

برچسب : ای لشکر حسینی (2) تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر