۞ امام حسن عسکری(ع):
عبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، بلكه [حقيقتِ] عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است..امام حسن عسکری(ع)

برچسب : نام حسین برده ام تیغ به دست می روم

Hey there!

Sign in

هفده − 2 =

Forgot password?
Close
of

Processing files…